Povrch ČR

Spoj název pohoří s příslušným číslem (dle obrázku).